*** ขอให้ท่านศึกษาวิธีการสมัคร ระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์
ได้จาก Video Youtube ด้านบน - ขอขอบคุณ : ] ***