ระบบส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
(KM Plan 2020)

© ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน | [ADMIN]


V1.1 Last Update Script : 03-02-2563 11.06 AM
29-01-2563 1.24 PM
V1 : 21-10-2562 2.49 AM