ส่งคู่มือปฏิบัติการ

*** โปรดอ่านคำแนะนำในการส่งไฟล์ • คู่มือปฏิบัติงาน ***


ระบบอัปโหลดไฟล์ ใช้ Google drive ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการจัดเก็บข้อมูล
และเพื่อความ เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูล
ท่านต้องใช้ โปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chome  ในการอัปโหลด – ขอขอบคุณ