เมนูระบบงาน


📚👦👩 เข้าหน้าเว็บหลักของแต่ละฝ่ายฯ ... คลิกปุ่ม เมนูด้านล่าง 🔽

e-LEARNiNG กรมชลประทาน (2566)ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบฯ 2566


ตารางการฝึกอบรมและศึกษา ภายนอกฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้

วาระเร่งด่วนที่ดำเนินการ


ข่าวประชาสัมพันธ์