เมนูระบบงาน


📚👦👩 เข้าหน้าเว็บหลักของแต่ละฝ่ายฯ ... คลิกปุ่ม เมนูด้านล่าง 🔽

e-LEARNiNG กรมชลประทาน (2565)ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบฯ 2565


ตารางการฝึกอบรมและศึกษา ภายนอก


ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

วาระเร่งด่วนที่ดำเนินการ


ข่าวประชาสัมพันธ์