แผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

  1.  อนุมัติแผนส่งเสริมค่านิยม / [ Download ]
  2.  แผนส่งเสริมการปฏิบัติตน / [ Download ]
  3.  Animation เพื่อเผยแพร่ / [ Download ]
  4.  infographic 1 / [ Download ]
  5.  infographic 2 / [ Download ]
  6.  infographic 3 / [ Download ]

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hr.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →