แผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

เพลง WATER for All (ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน)

  1. อนุมัติแผนส่งเสริมค่านิยม (5 พ.ค. 2564) / [ Download ]
  2.  แผนส่งเสริมการปฏิบัติตน / [ Download ]
  3.  Animation เพื่อเผยแพร่ / [ Download ]
  4.  infographic 1 / [ Download ]
  5.  infographic 2 / [ Download ]
  6.  infographic 3 / [ Download ]


สื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

 1. Artwork โปสเตอร์-แผ่นพับ-Rollup ใหม่ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 2.  Master MV เพลง WATER for All / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 3. เพลง WATER for All* – (.wav)[ Download ไฟล์ ZIP ]
 4.  เพลง WATER for All* – (.mp3)[ Download ไฟล์ ZIP ]
 5.  สปอรต์วิทยุ RID mp3 / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 6.  ที่คั่นหนังสือ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 7.  หนังสือคู่มือ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 8.  logo.jpg และ AI (ver.แรก ใช้ช่วงปี 2557-2565) / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 9.  logo.jpg และ AI (ปรับปรุงล่าสุด ปี 2566) / [ Download ไฟล์ ZIP ]

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →