นายชนินทร์ ทรงชน

HiPPS รุ่นที่ 11

นายชนินทร์ ทรงชน


💼 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญการ
สังกัด : สำนักบริหารโครงการ

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
ปริญญาโท :MSc. Remote Sensing University College of London (UCL) ปี 2555

📍 ปัจจุบัน

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา Civil Engineering ณ Heriot-Watt University สหราชอาณาจักร
About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →