ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2564


ข้อมูล KM • ปี 2564


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2564

• แผน

• คำสั่ง

  1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข58/2564)
  2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ข306/2564

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2564


About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hr.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →