ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2565


ข้อมูล KM • ปี 2565


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2565

• แผน

 1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรม กำหนดเวลา และงบประมารตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• คำสั่ง

 1. คำสั่ง ที่ ข1308/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Management Assessor)
 2. คำสั่ง ที่ ข1631/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 3. คำสั่ง ที่ ข1635/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 4. คำสั่ง ที่ ข1635/1/2564 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ กรมชลประทาน (KM Teamwork)
 5. บันทึกขออนุมัติ จัดโครงการสัมมนา การบริหารงานนวัตกรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 6. บันทึกขออนุมัติ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ครั้งที่ 1-2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

• สารการจัดการความรู้

 1. -

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2565

  -

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →