ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2566


ข้อมูล KM • ปี 2566


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2566

• แผน

  1. #

• คำสั่ง

  1. คำสั่ง ข1178/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

• สารการจัดการความรู้

  1. -

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2566

    -

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →