โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 14


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที 2 – 13  มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

และโรงแรมดิ ไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา

และโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จ.นครราชสีมา

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน