ฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

HR Channel ฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน