ฝ่ายฝึกอบรมภายนอก

ฝ่ายฝึกอบรมภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 จำนวน 15 ทุน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2563 จำนวน 8 ทุน

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน