รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ KM สำนัก/กอง

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ KM สำนัก/กอง

*** คำแนะนำในการส่งไฟล์ความก้าวหน้า • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ***

ส่งผลความก้าวหน้าจำนวน * 3 ครั้ง ** (มิถุนายน สิงหาคม และ ภายใน 1-15 กันยายน 2561)

//////////////////  ให้ท่านส่ง  //////////////////

1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ที่แสดง “ผล” ในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง
2. หากมี เอกสารแนบ ให้รวมเป็นไฟล์ Zip ไฟล์เดียว … แล้วจึงแนบส่ง


** ถ้าไฟล์ที่ท่านส่งมีขนาด 5Mb ขึ้นไป (แม้จะมีแค่ไฟล์เดียวก็ตาม)
ท่านต้องทำการ Zip ส่ง … ไม่เช่นนั้นท่านจะรอนานมาก **


รายงานผลข้อมูล • จำนวนคู่มือที่สำนัก/กอง ที่ส่งให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560 | [ คลิกดู ]

………………………………………..

ระบบอัปโหลดไฟล์ ใช้ Google drive ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อความ เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูล
ท่านต้องใช้ โปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chome  ในการอัปโหลด – ขอขอบคุณ

………………………………………..

 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน