ส่งแผน Unti School

ส่งแผน Unti School

*** โปรดอ่านคำแนะนำในการส่งไฟล์ • แผน/ผล Unit School ***


ประกาศชี้แจงจาก Unit School เพิ่มเติม

เนื่องจากแผน Unit School ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากกรม เรียบร้อยแล้ว ต้องคงใช้แผนที่แจ้งในหน้า Website และหากต้องการเปลี่ยนแปลง (ทั้งชื่อ/ระยะเวลา/อื่นๆ) ให้ระบุไว้ในผลการดำเนินการ


** ให้ท่าน รวมไฟล์ แผน/ผล ให้อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ Zip ไฟล์เดียวแล้วจึงแนบส่ง **
เมื่อกดปุ่ม บันทึกข้อมูล ให้ท่านรอระบบ ประมวลผลสักครู่
(หากไฟล์ที่ส่งมีขนาดใหญ่..ให้ท่านโปรดรอ) ….. ไม่ต้องกดปุ่มเบิ้ล “บันทึกข้อมูล” ซ้ำ!!!


** ถ้าไฟล์ที่ท่านส่งมีขนาด 5Mb ขึ้นไป (แม้จะมีแค่ไฟล์เดียวก็ตาม)
ท่านต้องทำการ Zip ส่ง … ไม่เช่นนั้นท่านจะรอนานมาก **


การตั้งชื่อส่งไฟล์ ให้ตั้งตามรูปแบบนี้  xxxx แทนชื่อหน่วยงานท่าน

………………………………………..

ระบบอัปโหลดไฟล์ ใช้ Google drive ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อความ เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูล
ท่านต้องใช้ โปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chome  ในการอัปโหลด – ขอขอบคุณ

………………………………………..

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน