ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน