ข้อมูลฝึกอบรมตามปีงบประมาณ

ข้อมูลฝึกอบรมตามปีงบประมาณ


ข้อมูล ฝึกอบรม • ปี 2562


  • คำสั่ง

    1. -


ข้อมูล ฝึกอบรม • ปี 2561


  • คำสั่ง

    1. -


ข้อมูล ฝึกอบรม • ปี 2560


  • คำสั่ง

    1. -

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน