ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำชั้นตำ
-
24/4/2550 15:12:41
อยากทราบความเป็นไปได้ที่ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่ เช่นเปลี่ยนเป็นพนักงานส่งน้ำ, ช่างฝีมือสนาม และผมมีผลงานปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ทีดี ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอมรับและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น( กลุ่ม 3 ) ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ สูงกว่าข้าราชการระดับ 6 หลายคน ในโครงการฯ ที่ผมสังกัดอยู่ จึงเรียนปรึกษาท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับขอบคุณมากครับ

 Re: ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ


25/4/2550 14:39:41
ว. 5 ที่กพ. มอบอำนาจหัวหน้าส่วน ตั้งแต่ ปี 2547 ตอบหนังสือพิมพืไทยรัฐ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ตค. 49 บัดนี้ยังไม่ยอมทำอะไรเลย

 Re: ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ


11/11/2551 16:03:26

 Re: ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
นายช่างชลประทาน6

12/11/2551 13:02:14
การตั้งกระทู้ไม่ควรไปพาดพิงเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ไม่ทราบว่าท่านอยู่โครงการใด ข้าราชการระดับ 6 ที่อยู่ในโครงการท่าน ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาท่าน ถ้าผมเป็นผู้พิจารณาว่าท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่ผมให้คุณตกตั้งแต่การตั้งกระทู้นี้ของท่านแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีผลงานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีหรือดีมากเพราะเหตุผลที่คุณไม่เคารพผู้บังคับบัญชานั่นเอง