ระบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน


VDO Clip สอนการใช้งานระบบฯ


© ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน | [ADMIN]


V1.0.5 Last Update Script : 24-12-2563