*** ขอให้ท่านศึกษาวิธีการสมัคร ระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์
ได้จาก Video Youtube***
HRD e-learning LOGIN

ระบบบริหารการฝึกอบรม กรมชลประทาน [e-Training]