HiPPS รุ่น 19 เปิดรับสมัคร

📢 ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


📥 ดาวน์โหลดใบสมัคร


Avatar photo

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

Admin : Website ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →