เมนูระบบงาน


📚👦👩 เข้าหน้าเว็บหลักของแต่ละฝ่ายฯ ... คลิกปุ่ม เมนูด้านล่าง 🔽

e-LEARNiNG กรมชลประทาน (2566)ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบฯ 2567

#
หลักสูตร
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ
ดาวน์โหลด
1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 41


ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566


  • ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก
  • เขื่อนพระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
  • และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
----------
- แบบยืนยัน
-----------
-กำหนดการ
2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 42


ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2567


  • ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก
  • เขื่อนพระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
  • และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
----------
- แบบยืนยัน
-----------
-กำหนดการ


ตารางการฝึกอบรมและศึกษา ภายนอกฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้

วาระเร่งด่วนที่ดำเนินการ


ข่าวประชาสัมพันธ์