เมนูระบบงาน


📚👦👩 เข้าหน้าเว็บหลักของแต่ละฝ่ายฯ ... คลิกปุ่ม เมนูด้านล่าง 🔽

e-LEARNiNG กรมชลประทาน (2566)ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบฯ 2567

#
หลักสูตร
อนุมัติ/รายละเอียด
รายชื่อ
ดาวน์โหลด
1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 41


ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566


 • ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก
 • เขื่อนพระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 • และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
----------
- แบบยืนยัน
-----------
-กำหนดการ
2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 42


ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2567


 • ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก
 • เขื่อนพระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 • และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
----------
- แบบยืนยัน
-----------
-กำหนดการ
4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น รุ่นที่ 23


ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2567


 • ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  และศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9-11
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
-----------
- กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 43


ระหว่างวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2567 • ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • และจังหวัดนครนายก
  เขื่อนพระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
  และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
อนุมัติ
รายชื่อ
- คำแนะนำ
----------
- แบบยืนยัน
-----------
-กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน รุ่นที่ 3ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
และดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอำนาจเจริญ

อนุมัติ
-------------------


ตารางการฝึกอบรมและศึกษา ภายนอก